Cybersäkerhet

Anpassade råd inom cybersäkerhet för privatpersoner och företag


Våra Tjänster

DDoS Protection

Cyber Security Sonsultant

Digital Forensics and Incident Response

Code Review

Web Application Security Testing

Extended Detection and Response (XDR)

Firewall Security Configuration

Security Awareness Training

Image Description

Vi är villiga att hantera utmaningar 

Förutom vår globala koppling inom teknik och finans, har vi även utformat företagsstrategier för att tackla de vanligaste utmaningarna

Konsulterna

Alla våra specialiserade konsulter har bred kunskap om riskbedömningar, vilket är ett viktigt verktyg för att identifiera möjliga brister

Cybersäkerhetsrådgivning

Vår expertis ligger inom cybersäkerhet och vi erbjuder skräddarsydda råd och lösningar för att säkerställa att ditt företag är skyddat mot cyberhot

Utbildning och medvetenhet

Vi erbjuder utbildning och workshops för att öka medvetenheten inom företaget om vikten av cybersäkerhet samt hur man kan bidra till att minska riskerna för cyberattacker

Incidenthantering

Vid intrång eller attacker finns vi där för att hjälpa till med snabb och effektiv incidenthantering för att minimera skador och säkerställa att du kan återgå till normal drift. Endast för befintliga kunder

Vår SaaS lösning för medvetenhet om ditt DDoS-skydd

Utvärdera upp till lager 7 skarpt och säkert!

Image Description